Bland Nordens aktörer i fraktbranschen så tillhör Bring dem allra största. Tack vare Freightseekers avtal kan du som kund skicka bud, post och gods med Bring. Dessutom till riktigt bra priser. Fördelen är att du med Bring både kan skicka ett snabbt bud och fler ton tungt gods. Med de tjänster som Freightseeker och Bring erbjuder kan du känna dig trygg och räkna med service på den allra högsta nivån. Tack vare sin starka närvaro i alla våra grannländer så kan du skicka paket med Bring i hela Norden. Det är med andra ord en given aktör om du ska skicka någonting till eller ifrån Sverige.

Höga miljökrav och snabba bud med Bring

Ställer du högra krav på miljön när du fraktar? Bra. För det gör även Bring. De miljömål som finns är mycket högt ställda. Till exempel ska Bring innan år 2025 endast använda förnybar enerig till sina fordon och fastigheter.

Ytterligare ett argument till att skicka bud med Bring är faktumet att de är en del av Posten Norge-koncernen, vilket är Nordens fjärde största post- och logistikaktör.