Freightseeker har skrivit avtal med DHL, DHL Express, UPS, Bring, JetPak och kommer att ansluta fler av världens största transportörer till oss. För våra samarbetspartners är vi viktiga då våran verksamhet bygger på att ge dem fler frakter och marknadsföra dem. De tror på oss vilket gör att vi har förhandlat fram konkurrenskraftiga priser. Vi är väldigt stolta över samtliga av våra samarbetspartners och vi ser fram emot att kunna hjälpa dig hitta det optimala sättet att få din frakt levererad.

Freightseekers integration direkt in speditörernas system gör att vi alltid vet vilka transporter som är möjliga och till vilka priser. Med det stora utbudet av tjänster som vi har genom våra speditörer kan du få hjälp oavsett om du är en privatperson, ett litet företag, en E-handel eller ett stort bolag med stora logistikflöden.

Imponerande? Ja vi tycker faktiskt det! Vi har dessutom fraktalternativ för såväl inrikes som för utrikes export. Allt för att du ska hitta rätt alternativ på ett snabbt sätt.

De här fraktbolagen jobbar vi med idag

DHL Freight

DHL Freight - experter på väg- och järnvägstransporter med ett starkt nätverk i Sverige och Europa.

Läs mer här

DHL Express

DHL Express – Specialister inom internationell handel och kurirleveranstjänster. Läs mer om DHL Express.

Läs mer här

UPS

UPS - En av Freightseekers starkaste aktörer på expressfrakter. Läs mer om UPS här.

Läs mer här

Bring

Bring - En av Nordens allra största aktörer inom fraktbranschen. Läs mer om Bring här.

Läs mer här